🏆 ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ – 10 🏆

08-09-2023 | શુક્રવાર | MARKS : 50

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Siddik Chauhan40
2🥈 Barai Govind39
3🥉 Digvijaysinh Gohil37.5
4Baria Avinashkumar33
6Paresh30
7Limbachiya Jayeshkumar28
8Kajal Mofiys28
9Pratipalsinh Jadeja27.5
10Sonu25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 460

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

____________________________________________________________

🏆 જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ – 10 🏆

06-09-2023 | બુધવાર | MARKS : 50

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Raval Maheshbhai38
2🥈 Siddik Chauhan35.5
3🥉 Chauhan Pruthvirajsinh35
4Gorahava Subhash33.5
6Rohit Vasava32.5
7Makwana Ranmalsinh30 
8Payal Chuhan27.5
9Paresh27.5
10Hitesh bambha27
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 600

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here