🏆 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ – 06 🏆

16-09-2023 | શનિવાર | MARKS : 200

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Jalpa Rabari130.25
2🥈 Bhavesh Badhiya121.5
3🥉 Nakum Jalpa119
4Dharam Foji116.75 
5Khushi Aahir112.5 
6Ranjit Singh112.25
7Dharmin Chaudhary112.25 
8Balvant Vanjara107.75
9Jay Siju107.75
10Solanki Keval104.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 200

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


🏆 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ – 05 🏆

09-09-2023 | રવિવાર | MARKS : 200

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Jay Siju128 
2🥈 Amisha Ahir125.75
3🥉 Chetan Patel117.5 
4Balvant Vanjara116.75
5Dharmin Chaudhary114.5 
6Prakash Dihora114.5 
7Bhavesh Badhiya112.75
8Shailesh Bharwad112.25 
9Varu Vishal111 
10Mahesh Thakor110.25 
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 280

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

🏆 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ – 04 🏆

02-09-2023 | રવિવાર | MARKS : 200

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Raymal Rabari175.75
2🥈 Solanki Kishan126.5
3🥉 Dharmin Chaudhary126.25
4Prakash Dihora119.5
5Balvant vanjara117.25
6Amisha Ahir115 
7Rajendra Ganvit111.5
8Parmar Siddharajsinh110.5
9Patel Chetan103.75
10Poonam Nandha100.75
11Jay Siju99.25
12Khambhu Rahul94.75
13Shailesh Thakur94.75
14Bipin93.25
15Desai Kamlesh90.25
16ચૌહાણ પ્રવીણભાઈ87.75
17Naresh Rathva85
18Divyesh82.5
19Makvana Mehul80.25
20Mahendra Rangi80.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 320

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋

👮 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

×