🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 19 🏆

08-10-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Chaudhary Umang73.5
2🥈 Gohil Pruthvirajsinh64.75
3🥉 Parmar Dhaval63.75
4Bhavesh Bhai63.25
5Raulji Rajdipsinh60.25
6Mahesh Gabu58.25
7Chetan Patel57.25
8B. R. Katariya56
9Desai Jinal55
10Bharat Dabhi54.5
11Limbachiya Jayesh54.5
12Mahesh Thakor53.25
13Chaudhary Kishan52.75
14L.G Bharwad52
15R.S Tabiyad52
16Dharam Foji50
17Aparnathi Uday50
18Tushar Makwana48.75
19Thori Dev48.75
20Vinay Mali47.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 200

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 18 🏆

24-09-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Ashok Ahir53.75
2🥈 Vipul Chunara53.75
3🥉 Sakariya Vikram53.5
4Bhavesh Bhai52.5
5Dhaval Pandya52.5
6Uttamkumar Parmar52
7Maulik50
8Anil Patel49.75
9Baria Avinash48.75
10Nathabhai Bharvad47.25
11Seema Modi45
12Chaudhary Kishan45
13B.G.Gamit44
14Sanjay thakor42.75
15Mahesh Thakor42.75
16Chetan Thakor42.25
17Aparnathi Uday41.75
18Khushal41.5
19Tushar Makwana41.5
20Chorasiya Mehulkumar39.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 260

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 17 🏆

17-09-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Sidharajsinh Padhiyar72.5
2🥈 Parmar Dhaval70
3🥉 Chauhan Pruthvisinh70
4Chaudhary Umang66.75
5Gohil Pruthvirajsinh62
6Chaudhari Urvi61.25
7Pankaj Prajapati60.25
8Bhavesh Bhai60.25
9Chaudhary Rajnikant57.75
10Vishal Bharwad56.25
11Limbachiya Jayeshkumar54.75
12Dantani Pravin53.75
13Aparnathi Uday53.25
14Dharam Foji52.75
15Kanazariya Manish52.75
16Roshil Tabitad51
17Mehul Chaudhari49 
18Mahesh Laxshmipura46.25
19Sipai Sabbir46.25
20Sanjay Thakor45.5
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 200

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


🏆પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 16🏆

10-09-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Parmar Dhaval83.75
2🥈 Sidharajsinh Padhiyar80 
3🥉 Chetan Patel77
4Chaudhary Rajnikant72.5
5Yash Dodiya71.5
6Meraj Chavda68.75
7Prakash Dihora68.75
8Uttamkumar Parmar68.25
9Pankaj Prajapati68
10Dharam65.75
11Barad Kishansinh65.5
12Bhavesh Bhai64.25
13Chaudhari Urvi63.75
14Mahesh Thakor63.25
15Dantani Pravin63
16Sanjay Thakor62.75
17Vishal Bharwad62.5
18Rabari Kiranbhai62.5
19Chaudhary Kishan61.25
20Gohil Girubha59
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 250

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ-15🏆

03-09-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Gohil Pruthvirajsinh75.25
2🥈 Tushar Makwana70
3🥉 Ashish Vala69.25
4Chauhan Pruthvisinh68.25
5Chaudhary Rajnikant67.75
6Vikashbhai Babubhai65.5
7Gohil Girubha63.5
8Digvijaysinh Gohil63.25
9Chetan Patel62
10Happy Shah61.75
11Nijam Jargela60.5
12Mehul Chaudhari58.75
13Chaudhari Urvi58.5
14Khushal58.25
15Mahesh Solanki56.75
16Pratipalsinh Jadeja56.5
17Vasantkumar K56.5
18Ranvijay Thakor56.25
19Aparmathi Uday54.75
20Nathabhai Bharwad54.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 400

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ-14(ફ્રી)🏆

27-08-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Bhatiya mansangbhai53.75
2🥈 Sagar Joshi51.25
3🥉 Chetan Patel48.25
4Teraiya Ravi46.25
5Gohil Pruthvirajsinh44.75
6Yash dodiya44.5
7Chaudhary kishan40
8Tushar Makwana40
9Barad kishansinh39.25
10Hardiksinh Parmar38.75
11Rathva Pareshkumar38.75
12Kavar mehul38.25
13Sanjay thakor37.25
14Vyas sweta36.5
15Digvijaysinh Gohil36.5
16Aparnathi Uday36.5
17Ranvijay thakor36.25
18Hardik Rakholiya35.75
19Limbachiya jayeshkumar35.5
20Thakor jagdish35.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 780

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 13 🏆

06-08-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Gohil Pruthvirajsinh87.50
2🥈 Dantani Pravin77.50
3🥉 Kishan Makwana75.20
4Girubha Navagam74.75
5Gorhawa Subhash73
6Sumitra Rathva72.75
7Gauswami Chirag71.25
8Raj Dabhi70.25
9Satish katkad69.75
10Hardiksinh Parmar69.25
11Bhavesh Baraiya69.25
12Thakor Bharat69
13Kanazaria Manish69
14Urvi Chaudhari67.75
15Tushar Makwana67.5
16Makwana Ashok67.25
17Mehul Chaudhari66.5 
18Parmar Siddharajsinh66.25
19Rahtva Mahesh66
20Bhavin Chaudhary66
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 280

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 12 🏆

30-07-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 20 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Kishansinh Barad61
2🥈 Ghasura Sifa57
3🥉 Cop Sagar55.75
4Mahesh Thakor52.5
5Gunjan Patel51.5
6Aparntahi Uday49.75
7Jinal Desai48.75
8Haresh Chaudhary48.75
9Meraj48.75
10Gohil Pruthvirajsinh46
11Rathava Narsingbhai45.25
12Chauhan Nita45
13Rekha Desai44.5
14Chaudhari Urvi44.25
15Chetan Patel42.5
16Badalkumar Gamit41.75
17Kundariya Meet41.25
18Raj Dabhi38.75
19Kanaksinh Muli38.75
20Mahesh Rathva36.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 360

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


Click Here


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 11 🏆

23-07-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅 Gohil Pruthvirajsinh85.25
2🥈 Vipul Chunara80
3🥉 Thakor Bharat76.25
4Vyas Sweta75.25
5Kishansinh Barad75
6Chaudhari Urvi75
7Barai Govind71.75
8Sanjay Thakor71.50
9Makwana Karan70
10Kavar Mehul68.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 270

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 10 🏆

16-07-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1🏅Gohil Pruthvirajsinh73
2🥈Chaudhary Rajnikant69.50
3🥉Aparnathi Udaygiri67.75
4Barad kishansinh66.75
5Raj Dabhi64
6Parmar Siddharajsinh62
7Cop Sagar61
8Gohil Digvijaysinh60.25
9Mahesh Thakor57.25
10Paresh Shah56.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉220

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 09 🏆

09-07-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Sandipsinh Zala46.25
2 🥈 Rathva Maheshbhai45.75
3 🥉 Parmar Siddharajsinh42.5
4Kuldipsinh Rajput41
5Rathod Harish40.25
6Kishan Makwana40
7Gorahava Subhash37
8Jadeja Hardiksinh36.25
9Chaudhari Urvi36
10Rodhatar Bharat35.25
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 185

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 08 🏆

25-06-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Gohil Pruthvirajsinh92.50
2 🥈 Sedhabhai Patel82.75
3 🥉 Rathod Mahesh81.75
4Thakor Mahesh81.50
5Rathava Narsingbhai78.75
6Digvijaysinh Gohil75.75
7Siddharajsinh Parmar73.50
8Desai Malji73.50
9Makwana Ashok72.75
10Rathva Mahesh67.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 180


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 07 🏆

18-06-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Zala Indrajeetsinh66
2 🥈 Rathod Mahesh65.50
3 🥉 Vipul Chunara63.75
4Makwana Ranmalsinh58.75
5Thakor Mahesh57
6Rathva Mahesh56.50
7Sedhabhai Patel56.25
8Rajput Bhupendrasinh56.25
9Chaudhary Rajnikant54.75
10Badalkumar Gamit52.75
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 135 💥


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 06 🏆

11-06-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Gohil Pruthvirajsinh82.50
2 🥈 Vipul Chunara80
3 🥉 Naresh71.25
4Rajnikant69.75
5Sagar Jilariya66.75
6Rathva Mahesh66.25
7Rahul Rabari59
8Rathava Narsingbhai58.75
9Kishan Makwana53.75
10Mitesh Valvi50
💥 ટેસ્ટ આપનાર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 120 💥

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 05 🏆

04-06-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Gohil Puthvirajasih77.25
2 🥈 Chaudhary Rajnikant68.25
3 🥉 Sedhabhai Patel65.75
4Chaudhary urvi57
5Jod shital56
6Kanaksinh muli53.50
7Badalkumar Gamit52.25
8Zapadiya Ajay47.75
9Bharat makwana45.75
10Sumitraben rathva41
💥 ટેસ્ટ આપેલ વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 👉 80 💥

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 04 🏆

28-05-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Vipul chunara80
2 🥈 Gohil Puthvirajasih76.25
3 🥉 Tushar Gangajaliya62.25
4Kalyan Rabari61.50
5Chaudhary Urvi54.75
6Reena51
7Zapadiya Ajay49.25
8Namrata more47.25
9Mitesh45
10Jod Shital44.50

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


📄 TEST RESULT TOP – 10 📄

🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 03 🏆

21-05-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

RANKNAMEMARKS
1 🏅 Gohil Pruthvirajsinh72.75
2 🥈 Sedhabhai Patel64
3 🥉 Gohil Lagdhirsinh63.25
4Rohit Maulik60
5Rathva Mahesh57.50
6Chaudhary Prakash56.25
7Jod shital53.75
8Zapadiya Ajay47.50
9Teenu popatbhai47.50
10Shubham Varma46

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here


📄 TEST RESULT 📄

🏆 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ – 02 🏆

14-05-2023 | રવિવાર | MARKS : 100

RANKNAMEMARKS
1🏅 Vipul Chunara54
2🥈 Meraj Desai52.75
3 🥉 Sedhabhai Patel50
4Reena41.50
5Chaudhari Sanam12
6Taabi10
7
8
9
10

🎋 🎉 Congratulations 🎉 🎋


👮 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ટેસ્ટ કોર્સ સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇

Click Here

×